هدف ما

امروزه با رشد شبکه های اجتماعی ودسترسی آسان همگان به اطلاعاتی از مدوترندهای روزدنیا،جای خالی ترندهای ایرانی کاملا مشهودبوده ‌وبراین اساس برندکپنک باهدف تلفیق هنربومی ایرانی باترندهای روزمدوپوشاک ،بانوان راترغیب به داشتن نوعی پوشش خاص که بخشی از هنر کهن ایرانی بوده وعلاوه برآن باطیف وسیعی از رنگ‌های شادوزنده،تشویق به دوری از پوشش مداوم رنگ‌های تیره ،نموده است.

درباره ما

برندکپنک،بامدیریت طلیعه عابدزاده ازسال۱۳۹۸ فعالیت خودرا درزمینه عرضه روسری های ابریشمین چاپ دست باهدف معرفی وارائه فرهنگ وهنر بومی اذربایجان ،اغاز نمود.

محصولات کپنک حاصل تلاش هنرمندان ‌وروستاییان اذربایجان باحفظ موتیف ها وطرحهای اصیل وسنتی ایرانی،تلفیقی از مدرنیته وسنت را دردنیای مدامروز ایران،ایجاد نموده است .

افتخارات

برنده لوح تقدیر و تندیس طلایی سیمرغ جشنواره مد و لباس فجر سال ۱۳۹۸

تندیس جشنواره مد و لباس فجر